O firmie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wiśle działa nieprzerwanie od 1 grudnia 1945 roku i jest gestorem handlowym na terenie miasta Wisły.Posiada sieć handlową branży spożywczej i przemysłowej, której wizytówkę stanowi Dom Handlowy „Świerk”.

Swoim klientom zapewnia atrakcyjną ofertę towarową, stosując umiarkowane ceny. Wprowadza innowacje w obsłudze klienta, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne. Wysoki poziom kadry zapewnia rzetelną i sprawną obsługę klientów. Możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników Spółdzielnia realizuje poprzez finansowanie kursów i szkoleń zawodowych a także dofinansowanie studiów wyższych.

Gminna Spółdzielnia „SCH” umiejętnie łączy działalność gospodarczą z działalnością prospołeczną, aktywnie włącza się w wielorakie inicjatywy środowiskowe, wspiera i sponsoruje liczne przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. Współdziała również z władzami samorządowymi miasta Wisły na rzecz rozwoju i promocji miejscowości.

Spółdzielnia zapewnia miejsca pracy dla ok. 65 pracowników.

Rozwinięta jest działalność socjalna, z której korzystają zarówno pracownicy, emeryci i renciści. Pracownicy zrzeszeni są w organizacji związkowej, której reprezentacja aktywnie współdziała z Zarządem Spółdzielni.

 

Aktualności

Gminna Spółdzielnia we wrześniu 2015 r.  otrzymała złotą odznakę honorową  za zasługi  dla woj śląskiego .

Coop

W pierwszych dniach listopada 2013 r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano nowe logo Związku – jest to powszechnie zrozumiałe w większości języków świata słowo „COOP”, w którym dwa środkowe „O” łączą się jak ogniwa łańcucha, umieszczone na białym tle, a utrzymane we fioletowej kolorystyce; poniżej znajduje się pisana czarnymi literami nazwa organizacji po angielsku: International Co-operative Alliance. W ten sposób MZS pożegnał się ostatecznie ze stosowaną dotąd symboliką tęczy – czy to w swej klasycznej wersji, czy tej z 1995 r., w której z łuku tęczy wylatują kolorowe gołąbki. Zbyt wiele bowiem budziła ona w ostatnich latach kontrowersji, kojarzono ją mylnie z innymi, niekoniecznie spółdzielczymi ruchami i organizacjami.
Logo opracowane zostało przez znaną brytyjską kreatywną spółdzielnię pracy Calverts wyspecjalizowaną we wzornictwie i grafice użytkowej, we współpracy z podobną argentyńsko-hiszpańską agencją Guerrini Island Design, po konsultacjach z ekspertami i spółdzielcami z różnych krajów. Proces nadzorowany był przez Komitet ds. Komunikacji MZS. Wprowadzenie nowego logo jest jednym z działań w ramach Światowej Dekady Spółdzielczej proklamowanej przez Związek w 2012 r., zmierzających do tego by w 2020 r. spółdzielczy model przedsiębiorstwa stał się dominującym na świecie i powinno się przyczynić – w intencji organizacji – do spopularyzowania i upowszechnienia ruchu.
Zastępując swe dotychczasowe logo nowym, MZS zaapelował jednocześnie do spółdzielni i organizacji spółdzielczych we wszystkich krajach o powszechne stosowanie symbolu na wszelkich materiałach promocyjnych, publikacjach, flagach, produktach itp., jako uniwersalnej marki spółdzielczej pozwalającej w każdym zakątku Ziemi na jasne zidentyfikowanie posługującego się nią podmiotu jako spółdzielczego czy produktu jako pochodzącego ze spółdzielni.

Kontakt

adres:
43-460 Wisła
ul. 1 Maja 67

telefon: 33/ 855-26-52
fax: 33/ 855-28-39

poczta elektroniczna:
informacje ogólne biuro@gs.wisla.pl
księgowość ksiegowosc@gs.wisla.pl